GDPR

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních informací / Zákonné zmocnění a Váš souhlas

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě zákonného zmocnění, vyplývajícího ze zákona o ochraně osobních údajů. Vaše citlivá osobní data pak zpracováváme pouze s Vaším souhlasem, který nám poskytujete při registraci nebo nákupu v našem eshopu www.ceskykaramel.cz. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, avšak bez něj nelze vykonávat práva a povinnosti plynoucí z objednání zboží.
Vašeho souhlasu je zapotřebí taktéž k využívání Vašich kontaktních údajů, včetně kontaktu elektronické pošty, za účelem potvrzení objednávky či jiných obchodních sdělení. Pokud si nepřejete být takto kon­taktován/a, sdělte nám tuto skutečnost jakoukoli formou a Vaše kontaktní údaje budou odstraněny z naší marketingové databáze.

Jaké údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete při objednání zboží, zejména Vaše jméno, příjmení, adresu, telefon a e-mail. 

K jakému účelu osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy či její změny, dodání zboží a řešení případných reklamací. 

Předávání Vašich osobních údajů a zpracovatelé

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně, sami nebo prostřednictvím našich zpracovatelů (zejména dodavatele eshopového řešení), kteří jsou prověřeni a jsou povin­ni dbát na všechny povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně osobních údajů tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do Vašeho soukromí. Vaše osobní údaje mohou být v sou­ladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů zpřístupněny rovněž dalším třetím osobám, jako jsou externí skladovací a balící firmy, dopravci, dodavatelé eshopu.

Vaše práva a stížnosti

Pokud máte zájem o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o Vás zpracovávány, kontaktujte nás prosím. Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou s ohledem na účel jejich zpracování nepřesné, můžete se na nás obrátit se žádostí o vysvětlení nebo se žádostí o odstranění to­hoto stavu (např. blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů). Vaši žádost budeme bezodkladně ře­šit.

Kontaktní údaje pro řešení osobních údajů

Telefon +420 723 550 005
Email: info@ceskykaramel.cz

Se svou žádostí se můžete rovněž obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.